Vilma Santos

The longest-reigning Queen of Philippine Cinema, also widely known as the Star for All Seasons and the QueenStar, Vilma Santos celebrates her golden anniversary in showbiz. She has starred in more than 200 films and has given the public some of the most memorable performances in Philippine motion picture history. An icon of film and popular culture, her magnetic screen presence has captured the hearts and minds of generations of Filipinos. Her enduring charisma and popularity have made her filmdom's most durable female superstar. CLICK HERE TO READ MORE

Site under construction

FROM ADMIN: This site is still under construction. Additional items will be posted soon. Keep dropping by to check out for updates. Thanks for visiting!

Saturday, April 13, 2013

ACADEMIC PAPER: Si Vilma Santos Bilang Madre, Ang Babae Bilang Lunan at Katauhan, at ang Talaban sa Pagitan ng Postmodernismo at Postkolonyalismo


"Matatandaan natin kung papaanong sa pelikulang “Sister Stella L” na idinirihe ni Mike De Leon at pinagbidahan ni Vilma Santos mababanaag ang sala-salabid na mga usaping madalas maisantabi tuwing lumulutang ang tunggalian ng mga liping “mayroon” at “wala.” Lumalabas din ang katanungan kung paanong magagawang mapagsama-sama sila sa iisang laban upang makamit ang kanilang parehong mga layunin. At sa pagsusumikap nating kilalanin ang pagbabanyuhay ng katauhan at papel ng babae sa kanyang lipunan, mapagkikita natin na ang karakter ni Sister Stella L ay maituturing na isang babaeng postkolonyal, kabahagi ng isang mamamayang postkolonyal, at nagsisikap magkaroon ng identidad sa isang postmodernong kalagayan ng lipunan..."
(Juliano, Hansley A. “Si Vilma Santos Bilang Madre, Ang Babae Bilang Lunan at Katauhan, at ang Talaban sa Pagitan ng Postmodernismo at Postkolonyalismo,” cited in http://ambulantfeather.wordpress.com/page/2/, July 8,2012)
CLICK HERE TO SEE MORE


 

No comments:

Post a Comment